5HP501 - MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA

Stojí za povšimnutí ...
informace o předmětu 5HP501 | stránky předmětu 5HP501 | nb.vse.cz/~sindelj
nejnovější makroekonomické údaje | makroekonomické údaje v časové řadě | ročenka ČSÚ | analýzy ČSÚ | analýzy finančních a kapitálových trhů | VŠEM - analýza vývoje české ekonomiky 1996-2005

Přednášky: : "Vývoj relativní a absolutní cenové hladiny", "Finanční statistika v národním účetnictví"
Zadání domácích úkolů: úkol č. 1 - úkol č. 2 - úkol č. 3 - úkol č. 4

MATERIÁLY KE CVIČENÍ

ZDROJE K VYPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ:
databáze OECD
- new.sourceoecd.org
- stats.oecd.org
Eurostat
- europa.eu.int/comm/eurostat
Econstats
- www.econstats.com

Bodové ohodnocení:
- úkoly: 20 bodů (4 úkoly x 5 bodů)
- test: 80 bodů (reálie, národní účetnictví, teorie, příklady)
- min. zisk 60 bodů

 

Příklady - indexy, analýzy HDP, neaditivnost
Příspěvky složek HDP k růstu - výpočet v excelu
Více v materiálu ke cvičení na stránkách http://hp482.wz.cz/hp482.htm

 

Příklady - národní účetnictví; růstové účetnictví + konvergence
HDP
- materiály ze cvičení (nové), důchodová metoda, výrobní metoda, výdajová metoda, časové řady HDP, klasifikace OKEČ

K dalšímu studiu:
Materiály z přednášek (doc. Vebrová)
Národní účetnictví -
učební text

Národní účetnictví - materiál OECD "Understanding National Accounts"
Národní účetnictví - materiál Českého statistického úřad

Metodika ESA95 - anglický popis
LANDEFELD, J.S. - SESKIN E.P. - FRAUMENI B.M.: Taking the Pulse of Economy: Measuring GDP. Journal of Economic Perspectives, Volume 22, No. 2, spring 2008 (pp. 193-216).
GUTIERREZ, C. - CLASSMAN, C. - LANDEFELD, S. - MARCUSS, R.: Measuring the Economy: A Primer on GDP and the National Income and Product Accounts. Bureau of Economic Analysis, september 2007.

Příklady - mezinárodní srovnání (reálný kurz, CPL, ERDI)
reálná a nominální konvergence - analýza ČSÚ

mezinárodní srovnání v makroekonomické predikci,
ČNB: analýza sladěnosti 2006

K dalšímu studiu:
KUBÍČEK, J.: Vývoj absolutní a relativní cenové hladiny. Materiál k přednášce.

KUBÍČEK, J.: Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Newton College Working Paper, 2004.
McCANDLESS, G. T. - WEBER, W. E.: Some monetary facts. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 1995.
ŠAROCH, S. - TOMŠÍK, V. - SRHOLEC, M.: Strategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské měnové unie - kdy nahradit českou měnu eurem. Projekt MZV RB 2/1/03, červen 2003.

Příklady - index spotřebitelských cen, nominální jednotkové mzdové náklady
Materiál ke cvičení - měnová politika, inflace

Odkazy - důležité odkazy k měnové politice jsou v sekci odkazy:-)

K dalšímu studiu:
JÍLEK, JOSEF: Money and monetary policy - current practice, IEEP, 2006
FRIEDMAN, Benjamin N.: Monetary policy. NBER working paper No. 8057, December 2000.
JORDAN, Jerry: Money and Monetary Policy for the Twenty-First Century. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Novemer/December 2006, 88 (6).

GROSHEN, Erica L. - SCHWEITZER, Mark E.: Inflation and unemployment revisited: Grease vs. Sand. CFS Working Paper No. 1999/06.
CARLTON, Dennis W.: The Rigidity of Prices. NBER working paper No. 1813.
GECHCETTI, Stephen G. - GROSHEN, Erica L.: Understanding inflation: Implication for monetary policy. NBER working paper No. 7482, Cambridge, January 2000.

Příklady - fiskální politika, dluh, konsolidovaná daňová kvóta
Materiál ke cvičení - fiskální politika, veřejné rozpočty, daňová kvóta, ...

Odkazy - ministerstvo financí ČR, notifikace vládního deficitu a dluhu, veřejný sektor ve statistické ročence 2005

Příklady - viz. materiály ke cvičení na oficiálních stránkách předmětu
Materiál ke cvičení - platební bilance, obchodní bilance, bilance výnosů, PZI, ...

Odkazy - statistika platební bilance, zahraniční obchod, vztahy k zahraničí v makropredikci

TOMŠÍK, Vladimír: Mýty o přímých zahraničních investicích. Seminář CEP, 2004.

zpět na hlavní stránku